LASTA AUTOBUSKA STANICA SMEDEREVO

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Smederevo“ i raspolaže sa 10 perona. U okviru stanice nalaze se i poslovne prostorije, restoran, lokal i kiosk. Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Na 27 prigradskih linija realizuje se 170 polazaka, a sa 9 gradskih linija 74 polaska. Ukupno na dnevnom nivou obavi se više od 350 polazaka, uključujući i polaske drugih prevoznika koji koriste staničnu uslugu.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za međumesni, međunarodni, prigradski i gradski saobraćaj, kao i prodaja mesečnih karata za međumesni, prigradski i gradski saobraćaj, prodaja peronskih pojedinačnih i mesečnih karata i prodaja karata za sezonske linije (Crna Gora).

Adresa: ul. Omladinska 2, SMEDEREVO

Telefon: +381 26 4622 245

Email: as.smederevo@lasta.rs