LASTA AUTOBUSKA STANICA SMEDEREVSKA PALANKA

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Smederevska Palanka“. Raspolaže sa 12 perona a ima i stanice u Selevcu, Azanji i Kusatku.U sklopu stanične zgrade nalazi se restoran i kiosk, a u sklopu tri manje stanice postoje lokali u zakupu ili slobodni.

Sa perona ove Lastine stanice održavaju se polasci u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunarodnom  saobraćaju. Prigradski saobracaj se odvija na 25 linija sa 105 polazaka dnevno, gradski saobraćaj na 2 gradske linije sa 25 polazaka dnevno, 2 međumesna polaska PO Laste Smederevo, 14 međugradskih polazaka drugih prevoznika, kao i dva polaska nedeljno na međunarodnoj liniji drugog prevoznika.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za prigradski, međumesni i međunarodni saobraćaj, prodaja autobuskih karata za sezonske linije (Crna Gora).

Adresa: ul. Olge Milošević 36,
SMEDEREVSKA PALANKA

Telefon: 064 8323 065 

Email: as.palanka@lasta.rs