Saobraćajno preduzeće Lasta ima vozni park primeren zahtevima tržišta, savremenim standardima putovanja i obimu usluga koje ova kompanija pruža u prevozu putnika. U voznom parku se nalazi 900 autobusa, čiji kvalitet pruža bezbednost, pouzdanost i komfor tokom putovanja. Najzastupljenije marke autobusa su Ikarbus, Berkhof, Sor, Otokar, Mercedes, Ayats, Temsa… sa širokom lepezom modela za gradski, prigradski, međugradski, međunarodni, ugovoreni i vanlinijski prevoz.

Kvalitet voznog parka je jedan od ključnih prioriteta poslovanja, stoga Lasta u kontinuitetu vrši nabavke novih autobusa za sve poslovne organizacije u sistemu. U 2019. godini Lasta je nabavila 101 vozilo, od kojih je 46 prigradskog tipa (20 Otokar Terito, 17 Temsi LD 12 SB, 5 Iveco SOC 15 HV, 4 Otokar Terito), 25 gradskog tipa (Temsi LF 12), 15 visokoturističkog tipa (5 Temsi HD 13, 4 Temse HD 12, 1 Temsu Maraton, 3 dabldekera VDL Sinergy i 2 dabldekera VDL Futura FDD), 9 vozila turističkog tipa (5 Iveco SOC 15HV/P, 3 Temsa LD 13 i 1 Otokar Sultan MEGA) i 6 zglobnog tipa (Otokara Kent FL),

Infrastruktura za održavanje i servisiranje takođe pruža dobru logističku podršku za podizanje kvaliteta voznog parka. Lasta poseduje mrežu savremeno opremljenih objekata tehničkog održavanja, servisne centre-VDL Bus servis, Lasta Bus zatim, Tehnički pregled vozila u Beogradu, savremeno opremljene perionice, protektirnicu guma, radionicu za baždarenje tahografa i Centralni magacin odakle se vrši distribucija rezervnih delova za sve Lastine poslovne organizacije. Tehničko održavanje i perionice nalaze su u autocentrima u Beogradu, Mladenovcu, Obrenovcu, Staroj Pazovi, Smederevu, Valjevu.
 
Pogledaj vozni park