LASTA AUTOBUSKA STANICA VALJEVO

Autobuska stanica posluje u sklopu Profitne organizacije PO „Lasta-Valjevo“. Raspolaže sa 16 perona i staničnom zgradom usklopu koje se nalaze 4 lokala za zakup i 1 kiosk.

Sa njenih perona održavaju se polasci u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Na

16 prigradskih linija realizuju se 29 polaska, a na 9 gradskih linija 32 Lastina polaska. U međugradskom saobraćaju realizuje se 27 Lastinih polazaka, a ostalih prevoznika 28 polazaka.  Ukupno na dnevnom nivou radnim danom realizuje se 116 polazaka dnevno.

Na stanici se pružaju i usluge: prodaja autobuskih karata za međumesni saobraćaj, rezervacija, prodaja peronskih i mesečnih karata.

Adresa: ul. Hajduk Veljkova 2, VALJEVO

Telefon: +381 14 221 482

Email: as.valjevo@lasta.rs