LASTIN DAN - 75 GODINA POSTOJANJA I RADA

 
Lasta danas obeležava značajan i veliki jubilej 75. godina rada i uspešnog poslovanja. Naša  i Vaša Lasta simbol je novog duha vremena i slobode. Doletela je na srpske puteve prvog aprila, a kad “odleti” uvek se vraća svome "jatu" Beogradu i Srbiji.  Lasta je bila svedok epoha, 53.godine prošlog veka i 22. godine ovog veka.

Osnovana pre 75.godine a počela sa radom na današnji dan, Lasta je bila prva u Srbiji koja je počela da se bavi prevozom putnika i prtljaga u međugradskom saobraćaju. Samo dve godine posle Drugog svetskog rata, Lasta je sa 11 vozila različitog tipa krenula sa prevozničkom misijom po putevima teško razorene zemlje. Uspela je da održi korak sa velikim društvenim promenama, zahvaljujući entuzijazmu i posvećenosti celog kolektiva koji je tada činio 80 radnika a danas 2 045, kao  i prevozničkoj infrastrukturi koju sada čini 866 vozila. Njihovim zajedništvom i pregalaštvom savladavane su sve prepreke, a Lasta izrasla u veliku prevozničku kuću visokog renomea u zemlji i inostranstvu.

 
Lastini autobusi prešli su više od 3 milijarde kilometara puteva, počev od poljskih, makadamskih i asfaltnih, kao i najmodernijih autoputeva. Lasta je do sada bezbedno prevezla više od 4 milijarde putnika i povezala bezbroj ljudi i mesta u Srbiji i Evropi. Zahvaljujući Lasti upoznali ste brojne gradove, zanimljiva mesta, atraktivne turističke destinacije i razne kulture.

Lastu građani Srbije pa i regiona smatraju svojom, narodnom prevozničkom kućom, jer je uvek bila sa njima kad je najteže. Zajedno smo prošli sa njom period izgradnje zemlje posle rata, prebrodili sve velike društvene potrese u zemlji i regionu, prirodne katastrofe, političke promene, ratove i sankcije, bombardovanja... Ali sećamo se samo lepih događaja: naših pobeda, kulturnih i sportskih uspeha  međunarodnog i svetskog renomea, naših odlazaka na školovanje u univerzitetske centre i druge gradove sa Lastom, na proslave, muzičke festivale, sportske i kulturne događaje, turistička putovanja.... 

Lasta je tokom svih ovih decenija  sa poštovanjem i istom brigom za svakog putnika čuvala i negovala svoju prevozničku uslugu. Sa podjednakom posvećenošću  održavala i organizovala sve vidove autobuskog prevoza svim korisnicima njenih usluga.


 

Naša Lasta uvek je bila na pravoj strani civilizacijske putanje. Danas ima epitet najomiljenijeg i najtraženijeg srpskog prevoznika. 

Slavićemo  zajedno  i  dalje,  sve  njene   i  naše  uspehe !