PROMENA U REŽIMU RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA U MLADENOVCU


 
Zbog radova na asfaltiranju kolovozne konstrukcije u centru Mladenovca  i u naselju  Koraćica, određen broj  linija javnog prevoza će promeniti trasu kretanja.
Tokom izvođenja radova na asfaltiranju kolovozne konstrukcije u Ulici Janka Katića u Mladenovcu, doći će do promena u radu linija javnog prevoza. U skladu sa  odlukom  Sekretarijata za javni prevoz, koji je dao saglasnost za posebnu organizaciju saobraćaja tokom izvođenja radova, Lasta će sprovoditi  održavanje javnog prevoza u zoni izvođenja radova u tim ulicama, po zadatoj direktivi.
Radovi se izvode na kolovozu u Ulici Janka Katića, na delu od Ulice kraljice Marije do Ulice Vuka Karadžića, a izvodiće se po fazama.
U prvoj fazi radovi se izvode u desnoj kolovoznoj traci u Ulici Janka Katića (gledano u smeru ka Ulici Vuka Karadžića), na delu od zone raskrsnice sa Ulicom kraljice Marije do zone raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića, od 23. marta do 21. maja 2023. godine.
U drugoj fazi radovi će se izvoditi u levoj kolovoznoj traci u Ulici Janka Katića (gledano u smeru ka Ulici Vuka Karadžića), na delu od zone raskrsnice sa Ulicom kraljice Marije do zone raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića, a radovi će se izvoditi od 21. maja do 20.jula 2023. godine.
U toku izvođenja radova u ovim fazama, slobodna kolovozna traka će biti jednosmerna za odvijanje saobraćaja i to iz pravca Kraljice Marije ka Ulici Vuka Karadžića, zbog čega će doći do promena u radu linija javnog prevoza.
Vozila sa linija broj 4191, 4194 i 4194L će u smeru ka centru Mladenovca, saobraćati ulicama Vuka Karadžića, Kosmajskom, Kralja Aleksandra Obrenovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.
Vozila sa linija broj 4192 i 4196 će saobraćati u smeru ka centru Mladenovca ulicama Vuka Karadžića, Kosmajskom, Kralja Aleksandra Obrenovića i dalje redovnom trasom, dok u suprotnom smeru će saobraćati redovno.
Vozila sa linija broj 4199 i 4199B će u smeru ka centru Mladenovca saobraćati ulicama Nikole Pašića, Kralja Aleksandra Obrenovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.
Tokom izvođenja radova na asfaltiranju kolovozne konstrukcije u Ulici Jovana Vojinovića Jocenaselju Koraćica u opštini Mladenovac, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.
Radovi se izvode u kolovoznoj traci u Ulici  Jovana Vojinovića Joce, na delu od zone raskrsnice sa Kosmajskom ulicom do zone raskrsnice sa Petkajskom ulicom.
Radovi će se izvoditi od 23. marta do 20. jula 2023. godine  ujutro  od 07:00 h do 17:00 h. Tokom izvođenja radova ova deonica će biti potpuno zatvorena za saobraćaj, pa vozila sa linije 4163 u navedenom periodu  neće saobraćati Ulicom Jovana Vojinovića Joce, odnosno do okretnice “ Petkaći-okretnica”.
Prema planu izvođača radova, rok za završetak rekonstrukcije navedenih ulica je 06. avgust 2023. godine.