TOKOM ZIMSKOG ĐAČKOG RASPUSTA IZMENE NA PRIGRADSKIM LINIJAMA

 

 

28. decembar 2021

Po nalogu Sekretarijata za javni saobraćaj, za vreme đačkog raspusta od petka 31.12. 2021 do ponedeljka 24.01.2022. godine, na prigradskim i lokalnim linijama na teritoriji grada Beograda biće izvršene izmene redova vožnje.

Izmene na linijama poslovne organizacije  “Lasta-Avala”

Ukida se linija: 593-Banovo Brdo-Meljak-Šiljakovac-Taraiš (radnim danom)

Uvode se dodatni polasci na liniji: 591-Banovo Brdo -Vranić –Taraiš u 13: 30 i 17:30 časova iz Taraiša (radnim danom). 


 

Izmene na linijama Radne jedinice ”Lasta Barajevo”:

Sekretarijat za javni prevoz izvršio je određene izmene u sistemu javnog prevoza na zahtev opšine Barajevo.

Od 01.januara 2022. godine polasci na linijama 5533Б polazak u 05:45 radnim danima i vikendom pomera se na 05:40 časova i polazak u 06:45 radnim danima se pomera na 06:40 h. Polazak na liniji 5533В u 15:25 se prebacuje na šifru linije 5533 Б  i pomera se na 15:35 h radnim danom. Na liniji 5533В polazak radnim danom u 16:45 h se pomera na 16:40 h.

 UKIDAJU SE LINIJE:

5529A-Barajevo AS-Manić-Barajevo, radnim danom

5530B-Barajevo-Rašić Kraj-Šiljakovac-Barajevo, radnim danom

5529B-Barajevo AS-Manić-Rožanci, radnim danom

5529V-Barajevo AS-Spasovina-Rožanci, radnim danom

5525 – Barajevo-Drlupa-Rogača, radnim danom

5525B–Rogača-Sopot-Sibnica-Barajevo, radnim danom

5530V–Barajevo-Šilj-Taraiš-Dubrave-Guncati-Barajevo, radnim danom

Planirani polazak na liniji 5530G Barajevo-Guncati-Vranić-Šiljakovac u 15:50 časova ne svraća u zaseok Dubrave, radnim danom.

UKIDAJU SE POLASCI NA LINIJAMA:

5533B-Barajevo -Trebež -St. Lipovica- Gl. Brdo-Nenadovac -Barajevo u 11:45 časova, (radnim danom)

5520A-Barajevo-Baćevac-Boždarevac-Barajevo u 13:00 časova, radnim danom

UVODI SE DODATNI  POLAZAK NA LINIJI:

 5529C-Barajevo-Manić-Rožanci-Barajevo u 06:20 časova (radnim danom).

 

Izmene ne linijama Radne jedince “Lasta- Sopot”

UKIDAJU SE LINIJE:

4404A-Sopot-Sibnica (Groblje), radnim danom

4404B-Sopot-Mirosaljci-Sibnica (Groblje), radnim danom

4404D-Sopot-Slatina trafo-Sibnica, radnim danom, subotom i nedeljom

4406B-Sopot-Rogača-Drlupa-Slatina-Sibnica, radnim danom, subotom i nedeljom

4414-Sopot-Mala Ivanča-Mali Požarevac-Senaja, radnim danom

4415-Sopot-Stanojevac-Mali Požarevac-Senaja, radnim danom

4428-Sopot-Drlupa-Slatina-Barajevo, radnim danom
UKIDAJU SE POLASCI NA LINIJAMA:

4402-Sopot-Parcani-Babe-Stonjik-Dučina-Stojnik u 13:15 časova iz Sopota, radnim danom

44331-Sopot-Stojnik u 14:45 časova iz Stojnika, radnim danom,

44141-Sopot-Mala Ivanča-Mali Požarevac u 12:00; 14:10 i 19:30 časova iz Sopota, a uvodi se polazak iz Malog Požarevca u 06:20 h radnim danom 

4415A-Sopot-Stanojevac-Mali Požarevac u 12:40;14:45 i 20:10  časova iz Malog Požarevca, a uvodi se polazak u 05:40 časova iz Sopota radnim danom

4405-Sopot-Centar-Nemenikuće u 07:20 i 12:40 časova iz Sopota, a u 07:40 i 13:00 časova iz Nemenikuća, radnim danom

4408-Sopot-Tresije-Rogača (Mala Ćuprija) u 06:15 iz Sopota i u 06:45 časova iz Rogače, radnim danom

4410-Sopot-Mladenovac u 08:30 časova iz Sopota, radnim danom

4411-Sopot-Đurinci u 13:40 iz Sopota i u 14:10 časova iz Đurinaca, radnim danom

UVODI SE dodatni polazak na liniji:

4428A-Sopot-Dučina-Slatina-Barajevo u 06:20 časova iz Barajeva, radnim danom
 


 

Izmene na linijama PO Lasta- Mladenovac

UKIDAJU SE LINIJE:

41021-Mladenovac-Dol. Šešira-V. Krsna, radnim danom

41422- Velika Krsna-Beluće-Mladenovac, radnim danom

4125-Mladenovac-Međulužje-Selters-Mladenovac, radnim danom

4142-Mladenovac-Selters-Pružatovac, radnim danom

UKIDAJU SE POLASCI NA LINIJAMA:

4410 – Sopot-Mladenovac iz Sopota u 07:50; 08:10; 13:30; 14:00, iz Mladenovca u 07:20; 07:20; 07:20; 13:00; 13:30 časova, radnim danom

4101-Mladenovac-Kovačevac-Velika Krsna (okretnica) u 07:45 časova, radnim danom

4102-Mladenovac-Beluće-V. Krsna u 06:50 časova, radnim danima

4112 Mladenovac-Rabrovac( Šume-Simići-Joksimovića put)-Lug-Mladenovac u 06:20 h ( od 04.01. radnim danom)

4113-Mladenovac-Klenac- Straževica ( trafo)- Jagnjilo ( Beljakovići)-Lug -Mladenovac  u 06:10 časova ( od 04.01. radnim danom)

4141-Mladenovac-Velika Ivanča (Strugara) iz Mladenovca u 07:05 i 12:10, iz Velike Ivanče u 07:50 i 12:55 časova, radnim danom

UVODI SE DODATNI POLAZAK NA LINIJI:

4121 Mladenovac-Klenac-Maroševac-Šume u 06:30 h iz Mladenovca ( od 04.01. radnim danom)

UKIDA SE LINIJA:

494A-Mladenovac-Mali Požarevac-Senaja-Beograd radnim danom i subotom 

UVODI SE POLAZAK NA LINIJI:

494-Mladenovac-Senaja-Beograd, radnim danom i subotom


Izmene na linijama PO LASTA OBRENOVAC:

UKIDAJU SE LINIJE:

922-Obrenovac-Ratari-Obrenovac, radnim danom

923B-Obrenovac-Skela-Obrenovac, radnim danom

932AObrenovac-Jasenak puž, radnim danom

936-Obrenovac-Baljevac-Konatice, radnim danom

938-Obrenovac-Konatice-Jasenak, radnim danom

UKIDAJU SE POLASCI NA LINIJAMA:

939A-Obrenovac-Jasenak-Baljevac (Ibarska magistrala) u 06:35 časova iz Obrenovca, radnim danom

971-Obrenovac-Grabovac (D. Kraj) u 13:05 časova iz Obrenovca, radnim danom

924-Obrenovac-Ušće-Obrenovac u 05:30 časova iz Obrenovca, radnim danom

901-Obrenovac-Zabrežje u 19:00 iz Obrenovca i u 19:15časova  iz Zabrežja, radnim danom i vikendom, a uvode polasci: iz Zabrežja u 21:15 i Obrenovca u 21:30 časova (nedeljom)

902-Obrenovac-Mladost u 20:10 časova iz naselja Mladost, radnim danom i vikendom, a uvodi  se polazak iz naselja Mladost u 20:55 časova (nedeljom)

903-Obrenovac-Urovci-Krtinska-Mladost u 19:35 iz Obrenovca, radnim danom i vikendom, a uvodi polazak iz Obrenovca u 20:20 časova (vikendom).

934-Obrenovac-Baljevac Ibarska u 05:00 h iz Obrenovca i u 05:35 i 07:40 h iz Baljevca, a uvode  polasci u 04:45 iz Obrenovca i 13:45 časova iz Baljevca, (radnim danom).

932-Obrenovac-Jasenak-Obrenovac u 05:15 i 12:10 iz Obrenovca, a uvodi se polazak u 07:00 časova iz Obrenovca radnim danom

Uvode se dodatni polasci na liniji 939 Obrenovac-Jasenak-Baljevac u 12:45 iz Obrenovca i u 05:20 časova iz Baljevca (radnim danom).