Važno saopštenje za javnost
 
 
 

Na inicijativu Zamenika Gradonačelnika, gospodina Gorana Vesića, u prostorijama Skupštine grada Beograda dana 10.06.2022. godine u 8:30, održan je zajednički sastanak predstavnika Grada, Saobraćajnog preduzeća „Lasta“ a.d. Beograd i kompanije „Kentkart Southeast Europe“ doo.
Sastanak je održan kako bi se pronašlo zajedničko rešenje u vezi neometanog održavanja prigradskih i lokalnih linija javnog prevoza putnika, razgovarano je i o drugim problemima sa kojima se suočava SP „Lasta“ u svom poslovanju, te na koji način bi grad Beograd mogao da pomogne kompaniji u trenutnoj situaciji porasta cene energenata i poremećaja na tržištu.
Sastanku su ispred Grada prisustvovali Zamenik Gradonačelnika i Sekretar za javni prevoz. Predstavnici SP „Lasta“ na sastanku su bili Predsednik Nadzornog odbora, Generalni direktor, Predsednik Samostalnog sindikata i Predsednik Nezavisnog sindikata radnika.
Nakon konstruktivnog i sveobuhvatnog razgovora, predstavnici kompanije „Lasta“ i grada Beograda dogovorili su se da izdaju zajedničko saopštenje sa ovog sastanka kroz nekoliko zaključaka.
1. Biće formirana zajednička Komisija, sačinjena od predstavnika Grada Beograda, SP „Lasta“i  kompanije „Kentkart Southeast Europe“ doo čiji će zadatak biti da zajednički utvrde sve činjenice koje se odnose na održavanje polazaka za dane u maju mesecu za koje je Grad Beograd izneo tvrdnje da veći broj polazaka nije ostvaren od strane SP „Lasta“. Takođe, dogovoreno je da se uputi poziv Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu sa molbom da kao nezavisna institucija dodeli jednog predstavnika koji bi pomogao Komisiji u sagledavanju napred iznetih tvrdnji. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja strane su se dogovorile da budu preduzete oštre mere prema odgovornima.
2.  Zaključeno je da grad Beograd pokreće javnu nabavku za analizu postojeće mreže prigradskih i lokalnih linija kao i da će razmotriti opravdanost zahteva Opštine Mladenovac za uvođenjem dodatnih polazaka na linijama koje održava SP „Lasta“ a.d. Beograd.
3. Grad Beograd će uputiti inicijativu Vladi Republike Srbije da kao vlasnik oko 11% akcija u SP „Lasta“ dobije svog predstavnika u Nadzornom odboru koji bi pratio rad i poslovanje ovog preduzeća.
4. Grad Beograd i SP „Lasta“ organizovaće češće zajedničke radne sastanke radi rešavanja tekućih problema, a sve sa ciljem pružanja što kvalitetnije prevozne usluge građankama i građanima grada Beograda.
5. Grad Beograd i SP „Lasta“ će uputiti zajedničku inicijativu Vladi Srbije za konačno rešavanje statusa Saobraćajnog preduzeća „Lasta“ a.d. Beograd.
Grad Beograd i SP “Lasta a.d.” zajednički su naglasili da je su građanke i građani Beograda na prvom mestu i da je konfor njihovog javnog prevoza najvažniji zadatak za obe strane. Građani ne smeju da trpe i zato je nephpdno da se ulože dodatni napori da se javni prevoz bude redovan i u skladu sa redom vožnje koji je na snazi.