DVADESET GODINA LINIJE ZA MONPELJE

 

 

Lasta je pre dvadeset godina uspostavila liniju do francuskog dela Mediterana sa krajnjom destinacijom u Monpeljeu. Time  je pokrila treći region u Francuskoj u kome žive naši sugrađani i ostvarila značajan uspon na francuskom tržištu.  Linija za Monpelje je prva linija koja povezuje teritorije bivše SFRJ sa južnim delom Francuske. Uspostavljena je 23. juna 2001. godine, na početku obnove saradnje sa Evropskom unijom.
  

Otvaranju linije prethodila su opsežna istraživanja sa učešćem prestižnih jugoslovenskih institucija, kao što su jugoslovenska ambasada u Parizu, konzulat u Lionu i Zajedinica opština i gradova naše zemlje. Istraživanja su obezbedila pozdane informacije o našim građanima koji su ovde došli u potrazi za boljim životom, kao i informacije o atraktivnosti linije za turistička putovanja.

Na jugu Francuske živi oko 40.000 naših sugrađana, od kojih je deo došao posle Prvog svetskog rata, većina šezdesetih i sedamdesetih godina, a jedan deo tokom ratnih devedesetih godina. Većina tih ljudi ima potrebu za održavanjem veza sa matičnom zemljom, a samim tim i za putovanjem. Lasta je, u želji da našim sugrađanima izađe u susret, prvo otvorila liniju za Lion, a nakon toga za Monpelje.

Linija za Monpelje je projektovana trasom preko Mađarske, Austrije, Italije i Francuske, sa stajališnim mestima u Nici, Tulonu, Marselju, Avinjonu i Monpeljeu.  Kasnije je deo trase koja ide preko Mađarske i Austrije izmešten na trasu preko Hrvatske i Slovenije. Ovim izmeštanjem linija je skraćena na 1780 kilometara, a putovanje sa 30 na 26. 5 sati.

 

Na prvom polasku koji je realizovan autobusom marke DAF bila su dva putnika. Slična situacija bila je na polascima narednih meseci, tako da početni rezultati nimalo nisu bili ohrabrujući.   Linija nije  bila dovoljno prepoznatljiva i dostupna putnicima. Lasta je preduzla dodatne mere, prvenstveno inteziviranjem marketinških aktivnosti i uspostavljanjem bolje komunikacije sa dijasporom.Upornim radom, vremenom su i rezultati stigli. Ulazak Srbije na „belu“ šengen listu bio je dodatni impuls i linija je imala uzlazni trend. Solo autobusi zamenjeni su dabldekerima, zatim su uvedeni bis polasci, a nakon toga i drugi sezonski polazak. Sa rastom broja putnika, rastao je i prihod do granice kada se ova linija pozicionrala  najbrofitabilnijom Lastinom linijom u međunarodnom saobraćaju.

Na polascima za Monpelje angažovan je najreprezentativniji deo Lastinog voznog parka koji pruža maksimum udobnosti i bezbednosti putovanja, kao i vozno osoblje sa višegodišnjim iskustvom. Najveći broj putnika sa Azurne obale je iz Monpeljea, Tulona kojima je takođe početna stanica Monpelje, zatim iz Marselja i Nice. Destinacije do kojih putuju pokrivaju gotovo celu teritoriju Srbije, od Subotice do Kuršumlije. Liniju koriste  penzioneri, zaposleni, studenti, a ima i Francuza koji su u rodbinskim i prijateljskim odnosima sa našim sugrađanima.

Sa aspekta atraktivnih destinacija, linija za Monpelje je najreprezentativnija Lastina linija. Na 1324 kilometru od Beograda nalazi se prvo stanično mesto-Nica, mondenska i turistička destinacija, znamenita po prelepim plažama, luksuznim hotelima, staroj luci i istorijskim spomenicima. Za našu dijasporu poznata je  po Crkvi našoj pravoslavnoj koju posećuju i Francuzi pravoslavci. Naredna stanica je Tulon, lučki grad u kojem je stcionirana Francuska mediteranska ratna flota. Od Nice je udaljen oko 150 kilometara. Tulon ima dugu tradiciju, osnovan je u antičko doba, a danas sa širom okolinom ima pola miliona stanovnika. Na pedeset kilometara udaljenosti od Tulona nalazi se Marsej, najvažniji lučki centar i drugi po veličini grad u Francuskoj. Put do sledeće stanice dug je 57 kilometara i vodi do Avinjona,  centra zapadnog hrišćanstva u kojem su pape stolovale u 14. veku. Krajnje odredište na ovom putovanju je Monpelje, industrijski i univerzitetski centar sa viševekovnom tradicijom.

U ovim nepredvidivim i nestabilnim Covid vremenima Lasta je putnicima izlazila u susret i organizovala polaske uvek kada je to bilo moguće i kada su putnici imali potrebu za putovanjem. Brinula je o njima, obezbeđivala im optimalne zdravstvene i higijenske uslove i blagovremeno informisala o svemu što putnik treba da zna. U znak podrške i zahvalnosti povremeno je organizovala promotivne aktivnosti, u sklopu kojih su putnicima deljeni higijenski setovi i lanč paketi.

Našim putnicima želimo da se zahvalimo na poverenju, doslednosti našoj usluzi i učešću u misiji da Lasta uvek bude stabilna i respektibilna kompanija na domaćem i ino tržištu.

Putujte Lastom, ona vam pruža osećaj sigurnosti, bezbednosti i radosti novih putovanja.